ติดต่อเรา

   

  บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์-เทรด จำกัด

      13 ซอยเย็นจิต 1 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

    02-6730214-9, 081-8070408, 081-6864463

    02-6730212  

      bts-inter@hotmail.com , btsinter1@gmail.com