ติดต่อเรา

 

บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์-เทรด จำกัด

    13 ซอยเย็นจิต 1 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

  02-6730214-9, 081-8070408, 081-6864463

  02-6730212  

    bts-inter@hotmail.com , btsinter1@gmail.com