สำหรับลูกค้าที่หัวปั๊มเสียหายมาก สามารถซื้อหัวใหม่ไปเปลี่ยนได้เลยค่ะ